page_banner
  • Semi-Collapsible Jerry Can

    Jerry có thể bán thu gọn

    GThông tin và Mô tả về thụt tháo  

    Jerry Can bán sập dung tích 10l 20l được làm bằng ldpe cấp thực phẩm.

    Nó là một thùng chứa được sử dụng chung trong gia đình để mang và lưu trữ nước uống.