page_banner
  • Tap / Faucet

    Nhấn / Vòi

    Vòi là một vòi bằng nhựa polyetylen và có tay cầm bật / tắt một nửa để kiểm soát hoàn toàn và chính xác dòng chảy. Nó có thể được sử dụng để phân phối hầu hết các chất lỏng không cháy từ các thùng chứa của chúng tôi.